Termin Miasto
06.05 – 25.06.2017 Rzeszów
13.05- 02.07.2017 Warszawa

kurs trener personalny rzeszów 6egomajaUZYSKAJ KWALIFIKACJE TRENERA PERSONALNEGO !

Rzeszów – Kurs odbywa się w klubie „Pure Jatomi Fitness” – u. Lwowska 6

Warszawa – Kurs odbywa się w klubie „CityFit rondo ONZ” – ul. Twarda

LEGITYMACJE TRENERA PERSONALNEGO SĄ WYDAWANE NA WZORACH MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ (MEN)..

CENA KURSU TO:

Część ogólna – 150 zł

Część specjalistyczna – 1500 zł

Dla osób posiadający uprawnienia instruktora kulturystyki – 1 300 zł

Dla nauczycieli wychowania fizycznego i absolwentów szkoły Niva fitness – 1 200 zł

Jak zapisać się na kurs ?

  1. Należy dokonać przelewu w wysokości 100 zł – bezzwrotna opłata wpisowa (nie jest to dodatkowa opłata). W tytule wpisz imię i nazwisko- wybrany kurs- miasto np.Bartosz Rusin – Kurs Instruktora Personalnego – Rzeszów Nr Rachunku: 03 1140 2004 0000 3402 7611 8470
  2. Wypełnij poniższe zgłoszenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
NivaFitness, moich danych osobowych, oraz danych
zawartych w kwestionariuszu, w rozumieniu Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Oświadczam, że jestem zdrowy i sprawny fizycznie,
nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych,
do udziału w kursie. Ponoszę pełną odpowiedzialność
za swoją osobę oraz akceptuję wymaganą opłatę.